Gemeente Leiden | Vernieuwing Valkbrug

In het centrum van gemeente Leiden wordt er gewerkt aan het vernieuwen van de Valkbrug. Voor de opdrachtgever beheersen we op de aspecten risico en planning het contract met de aannemer.
Vanuit Triode leveren we een planningsbijdrage door middel van het in beeld brengen van het integrale planproces op hoofdlijnen, het opstellen van risicodossiers, het verzorgen van gezamenlijke planning- en risicosessies in samenwerking met de aannemer en het maken van planning- en risicorapportages.

Gemeente Amsterdam | Oranje Loper: vernieuwing straten en 9 bruggen

Het programma de Oranje Loper bestaat uit het vernieuwen van de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en 9 vaste bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. De gemeente wil meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen, de tram en minder ruimte voor auto’s. Middels de programmatische aanpak creëren we een samenhangende inrichting en willen we overlast voor de omgeving en verkeer beperken. Triode levert integraal planningsadvies voor deze complexe opgave op deelproject- en programmaniveau.

Rijkswaterstaat | Onderhoud A-wegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat is continu bezig met het onderhouden en verbeteren van onze rijkswegen, in nauwe samenwerking met de markt wordt dit onderhoud uitgevoerd via vaste prestatiecontracten, variabele onderhoudscontracten en groot variabel onderhoud. Ook landelijke programma’s zoals een snelheidsverhoging vinden veelal zijn weg naar deze contracten. Als planningsadviseur creëer je overzicht in een veelheid van projectenplanningen, bewaak je de voortgang van de contractvoorbereiding van het groot onderhoud, voer je risicoanalyses uit op de planning en draag je bij aan een meer integrale werkwijze in projectbeheersing van het gehele cluster.

Gemeente Amsterdam | Woningbouw en voorzieningen Bijlmer

De vernieuwing van de Amsterdamse Bijlmer is nog in volle gang. Triode adviseert met behulp van diverse planningsproducten over een scala aan grote- en kleinere stadsvernieuwing- en woningbouwprojecten. Te denken valt hierbij aan woningbouw aan de flanken van het Nelson Mandelapark, diverse bouwplannen in de K-buurt, E-buurt en de geplande nieuwbouw aan het Anton de Komplein. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt hierbij tevens gezocht naar versnellingsmogelijkheden.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Triode maakt complexe opgaven beheersbaar

Onze adviseurs verbeteren processen, brengen inzicht in risico’s en maken realistische planningen die bruikbaar zijn op alle niveaus, van ideevorming tot oplevering.

Image is not available

Projectplanning

Wij maken leesbare, heldere planningen
voor zowel het operationele,
management- als het bestuurlijke
niveau.

Image is not available

Structurering

Wij structureren complexe vragen
zodat onze opdrachtgevers grip
krijgen op ruimtelijke
projecten en organisatieprocessen.

Image is not available

Risicomanagement

Wij brengen de projectrisico’s in beeld,
zodat de scope, planning en
financiën goed
beheersbaar worden.

Slider
Image is not available

Visuals

Wij vertalen complexe planningen en processen naar simpele, en visueel sterke producten welke zowel intern als extern gebruikt kunnen worden.

Image is not available

Capaciteitsramingen

Voor organisaties is het belangrijk om inzicht te hebben op de efficiënte inzet van middelen en de resultaten die dit oplevert. Door informatie te koppelen aan planningen kan Triode hierbij helpen.

Image is not available

Verandermanagement

Een verandering binnen een organisatie is moeilijk. Wij als Triode kunnen uw organisatie helpen. Onze adviseurs kenmerken zich door het verbindende karakter, open en enthousiaste houding. Daardoor weten ze snel een vertrouwde sfeer te creëren, dit is cruciaal in een verandertraject.

Slider

Laatste nieuws