3D-planning


Een 3D-planning houdt in dat er 2D kaarten gekoppeld worden aan de planning (tijd). Door de koppeling kunnen 2D faseringskaarten worden gegenereerd. Een 3D-planning biedt een goed inzicht in de fasering van de verschillende onderdelen van een project.