Bereikbaarheidsplanning


Met een bereikbaarheidsplanning wordt letterlijk en figuurlijk inzichtelijk gemaakt dat enerzijds bestaande functies en verkeersstromen in een ontwikkelingslocatie zo min mogelijk worden gehinderd en anderzijds dat de bouwprojecten zo snel en (kosten)efficiënt mogelijk gerealiseerd worden.
Een bereikbaarheidsplanning biedt informatie over:

  • de bouwlogistiek voor de bouwers en ontwikkelaars in het gebied;
  • de planning van, en knelpunten op en rond, de ontwikkellocatie;
  • mogelijke toekomstige stremmingen voor de nood- en hulpdiensten;
  • eventuele knelpunten voor langzaamverkeersroutes;
  • raakvlakken met de projectomgeving.