Capaciteitsplanning


Als in een project aangeven wordt welke functies benodigd zijn en voor hoeveel uur per week, kan door middel van een capaciteitsplanning inzichtelijk worden gemaakt op welk moment in de tijd welke personele capaciteit nodig is.