Constraints


De letterlijke betekenissen zijn beperkingen, randvoorwaarden, begrenzingen, dwang. Binnen de planning programmatuur vormen constraints de relaties tussen activiteiten. Activiteit B start nadat activiteit A is beëindigt. Of activiteit B eindigt gelijk met activiteit A, etc.