Dashboard


Een dashboard is een management informatiesysteem van programmadoelen en indicatoren.
Door een dashboard wordt inzicht verkregen in de programmavoortgang.