Detailplanning


Een detailplanning is een gedetailleerde uitwerking van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd bij een project. Vaak wordt dit weergegeven in een balkenplanning/Gantt-diagram.
In de detailplanning kunnen ook het benodigde materieel, materiaal en mensen worden opgenomen.