Doorlooptijd


De doorlooptijd is de tijd die nodig is om een taak af te ronden, van de start van de taak tot het einde.