Elverding methode


De commissie Elverding heeft in 2008 in opdracht van de minister V&W een advies opgesteld op welke wijze infrastructurele projecten kunnen worden versneld. Resultaat is het rapport “Sneller en Beter”.
Deze werkmethode is “de Elverding aanpak” gaan heten en heeft navolging gekregen in diverse disciplines.
Ook in de omgevingswet is de “Elverding methode” te herkennen (programmatische aanpak, achteraf feitelijk meten ipv vooraf modelmatig aantonen).