Gantt chart


Een Gantt chart wordt ook wel balkenschema genoemd. Een Gantt chart bestaat uit twee delen:
– Het linkergedeelte heeft de vorm van een spreadsheet. Een tabel met taakgegevens, zoals de startdatum, doorlooptijd en einddatum.
– In het rechterdeel van het Gantt chart, het balkendiagram, wordt onder een tijdschaal de doorlooptijd van de taken in de vorm van horizontale balken getoond.
De relaties (afhankelijkheden) tussen de taken worden met pijlen tussen de balken aangegeven.