Gesloten netwerkplanning


Een gesloten netwerkplanning bestaat uit activiteiten die allen aan elkaar verbonden zijn (eind-begin). Alleen de eerste activiteit heeft een vaste datum.

Door aan een gesloten netwerkplanning onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen toe te voegen, kan een probabilistische planning worden opgesteld.

PPI planning is een standaard werkmethode voor het opstellen van planningen voor Rijkswaterstaat. De afkorting PPI staat voor Project Planning Infrastructuur. De methode is begin deze eeuw ontwikkeld en geeft als resultaat een probabilistische planning. Rijkswaterstaat hanteert probabilistische planningen met een slagingskans van 85% (P85).