Kalender


Om een projectplanning zo realistisch mogelijk in te vullen, moet er rekening gehouden worden met tijden waarin bepaalde taken niet kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de weekenden, feestdagen, bouwvak en andere vakanties.
Door bij het plannen kalenders te gebruiken waarin deze periodes zijn aangegeven als niet-werkbare dagen worden planningen realistischer.