Kritieke pad


Het kritieke pad is een volgorde van activiteiten die bepalend is voor het tijdstip van afronding van het project.
De taken op het kritieke pad hebben directe invloed op de einddatum van het gehele project.