Lean plannen


”Lean” is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen.  De methode is bekend geworden door de toepassing bij de Japanse autofabrikant Toyota.
De Lean-aanpak kenmerkt zich door “het uiteenhalen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier.” Datgene wat uiteengehaald wordt is meestal een proces, een systeem, een product of een dienst.

Bij Lean plannen worden bestaande processen tegen het licht gehouden: welk (half) product is minimaal nodig als input voor een vervolgproces.
Hiervoor kunnen lean-planning sessies worden georganiseerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders expertise om bestaande processen efficiënter te organiseren.