MS Project planning


Een MS Project Planning is een planning opgesteld met Microsoft Project. Vaak is dit een gedetailleerde planning in de vorm van een Gantt-diagram.