Netwerk diagram


Een netwerkdiagram toont de afhankelijkheden in een project.

Een netwerkdiagram is een flowchart waarin wordt aangegeven in welke volgorde je de activiteiten gaat uitvoeren in je project. Een netwerkdiagram bestaat uit 3 onderdelen:

– Mijlpalen of gebeurtenissen
– Activiteiten
– Doorlooptijden