Ontgrondingsvergunning


Een ontgrondingsvergunning is in principe nodig als het maaiveld wordt verlaagd. In de provinciale ontgrondingverordening staat aangegeven wanneer er vrijstelling van de vergunningsplicht is of dat een melding voldoende is.

In veel gevallen zijn voor grote graafwerkzaamheden tbv funderingen, bouwwerken, parkeerkelders etc. meldingen voldoende.
Bij ontgraven tbv van grote waterpartijen vaak niet . Bij ontgraven tbv grondstofwinning is altijd een vergunning nodig.

In art. 10 lid 1 Ogw staat dat voor het afgeven van een vergunning Afd. 3.4 AWB van toepassing is.