Peildatum


De peildatum is het moment waarop de planning bevroren wordt. Zo kan de voortgang van de projectactiviteiten vanaf deze datum inzichtelijk worden gemaakt.