Programma


Een programma is een verzameling van projectmatige en/of reguliere inspanningen die in samenhang leiden tot het verwezenlijken van een visie.
Een programma als juridisch instrument in de nieuwe omgevingswet kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben met betrekking tot de leefomgeving.
In bijzondere situaties, bijvoorbeeld daar waar normen overschreden zijn of bijna overschreden worden, kan een programma gebruikt worden om regie te voeren op nog toe te laten projecten (programmatische aanpak).