Projectstructurering


Door projectstructurering van planprocessen voor complexe (gebieds)ontwikkelingen, van de initiatieffase tot en met de nazorgfase, ontrafelen we de opgave, structureren we het proces en geven in een overzichtelijk schema weer wanneer welke processen en procedures in samenhang worden doorlopen. Hierbij kan u denken aan de bouwplanontwikkelingen, planologische procedures, aanbestedingstrajecten, herhuisvesting, grondverwerving/onteigeningen, etc.