Relatieschema


Een relatieschema is een integraal overzicht van alle activiteiten en mijlpalen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde opgave.

Per product worden de belangrijkste activiteiten en mijlpalen en hun onderlinge relaties schematisch weergegeven.

Het relatieschema vormt het geraamte voor de benodigde werkzaamheden van een project.