Risicoregister


Het risicoregister is een lijst met alle bekende risico’s bij een project. In het risicoregister worden ook de kans op optreden, de oorzaak, de gevolgen en de beheersmaatregelen opgenomen.