Risicoreservering


De risicoreservering is het budget dat gereserveerd wordt in de begroting van een project om financiële risico’s af te dekken.