RISMAN-methode


RISMAN staat voor RISicoMANagement. De RISMAN-methode is een instrument voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Hierbij worden risico’s gekwantificeerd middels de kans maal het effect van optreden. Het effect bestaat uit het berekenen van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis. Dit wordt voor alle risico’s afzonderlijk gedaan.