WABO


De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) regelt de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:
– betere dienstverlening aan bedrijven en burgers;
– minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
– kortere procedures;
– voorschriften die op elkaar zijn afgestemd.

Via deze link zijn de procedureschema’s te vinden voor de omgevingsvergunning:
http://www.triode.nl/2013/category/kennis/wetgeving-kennis/