Work Breakdown Structure (WBS)


De Work Breakdown Structure (WBS) is de opdeling van de planning van een project in functionele (groepen van) taken. Hiermee worden de werkzaamheden gestructureerd en wordt een taakhiërarchie in beeld gebracht. Op basis hiervan kan de planning op verschillende niveaus in beeld worden gebracht (in- en uitklappen van de planning).