Bestemmingsplanprocedure


De procedure die wordt doorlopen voor het opstellen van een bestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure, is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaald. Triode heeft de bestemmingsplanprocedure stap voor stap uitgewerkt in een overzichtelijk schema.

Bestemmingsplanprocedure