Gemeente Utrecht & STUW | Bouwen aan de Stad


Werkzaamheden:

  • Opstellen van halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van de samenwerkingsafspraken tussen de Utrechtse corporaties en de gemeente (Bouwen aan de Stad). Deze ‘BaS’ afspraken monitoren we voor de 5 corporaties afzonderlijk en de optelsom leggen we elk half jaar in een overall rapportage voor aan de stuurgroep Bouwen aan de Stad.

  • Inzichtelijk en bespreekbaar maken van corporatie-overstijgende aandachtspunten en risico’s. Door onze onafhankelijke rol kunnen we hierover integraal advies geven en meedenken over versnellingsmogelijkheden.

Opdrachtgever: Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) en Gemeente Utrecht