Dijkversterking Centraal Holland


Triode verzorgt de projectbeheersing van een projectoverstijgende verkenning voor de Dijkversterking Centraal Holland. Tijdens sessies met het kernteam is het proces van de Verkenningsfase gestructureerd met behulp van verhelderende relatieschema’s. We werken deze schema’s uit tot een probabilistische PPI-planning om de grip op het project verder te optimaliseren.

 

Project: Dijkversterking Centraal Holland
Opdrachtgever(s): Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS-MN), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Website: http://www.centraalholland.nl/