Provincie Limburg | Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum


Triode stelt de overall projectplanning op met onder andere deelplanningen voor de MER (Milieu Effect Rapportage), PIP (Provinciaal Inpassingsplan), conditionering, inkoopstratie en realisatie. Daarnaast wordt een probabilitische planningsraportage opgesteld waarin risico’s gekoppeld zijn aan tijd en wordt inzicht verkregen in de haalbaarheid van de planning, grootste risico’s en de te nemen beheersmaatregelen.

Opdrachtgever: Provincie Limburg / Rijkswaterstaat

Opdracht: Planningadviseur Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Website: http://www.ooijen-wanssum.nl/