Gemeente Amsterdam | Programma Doelgroepenvervoer


Doelgroepenvervoer is een verzamelterm voor het aangepaste vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het huidige aanbod is een spaghetti van regelingen, systemen en contracten. Amsterdam wil dit vervoer vooral vanuit de behoefte van de klant organiseren. De gemeente streeft dit doel na met een programma-aanpak waar onderzoeken, experimenteren en innovatief samenwerken met de markt centraal zijn. Triode helpt bij het structureren, plannen en beheersen van dit programma.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Website: https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/doelgroepenvervoer/

Illustratie: Eigen foto