Gemeente Leiden | Leidse Ring Noord


Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer aan de noord kant van de stad.

Met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen RijnlandRoute vormt dit de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers ontstaat.

Triode ondersteunt het project team met het opstellen, bijhouden en adviseren over de planning en het begeleiden van risicosessies.

Opdrachtgever: Projectbureau, Gemeente Leiden

Website: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/mobiliteit-in-leiden/leidse-ring-noord/

Afbeelding: Gemeente Leiden