Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | Sterke Lekdijk


Uit het programma van Centraal Holland is een grote opgave gekomen voor de Lekdijken in het beheergebied van HDSR. De Lekdijk beschermt een groot deel van West- en Midden-Nederland tegen een overstroming vanuit de
rivier. Alle dijken zullen in 2050 moeten voldoen aan de nieuwe norm.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Website: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk-0/