Infram | Verbreding A1 Apeldoorn – Azelo


Rijkswaterstaat gaat de Rijksweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo verbreden om zo de economische gebieden binnen en buiten Nederland bereikbaar te houden. De verbreding zorgt voor een verbeterde doorstroming, een betere bereikbaarheid en een economische impuls voor de regio.

Voor dit infrastructurele project stelt Triode vanuit de opdrachtnemer de projectplanning op en bewaakte de voortgang. Daarnaast voert Triode ook het risicomanagement uit tijdens dit proces door de risico’s te identificeren en kwantificeren en het vaststellen en implementeren van beheersmaatregelen.

Opdrachtgever: Via Infram als inhuur bij Royal HaskoningDHV.

Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/uitbreiding-a1-oost/index.aspx