Keten Ruimtelijke Ontwikkeling Delft


Ketens zijn wars van afdelingen of bestaande structuren, terwijl de stappen in de keten juist vloeiend in elkaar over moeten lopen. Waar organisaties en ketens van werkzaamheden niet automatisch synchroon lopen, wordt ketenregie toegepast.

Triode werkt in de gemeente Delft aan het visualiseren van ketens met haltekaarten, infographics en snel leesbare schema’s.

Project: Keten Ruimtelijke Ontwikkeling & Keten Openbare Ruimte
Opdrachtgever
: Gemeente Delft,

Website: Delft.nl