Gemeente Delft | Monitoring Innovaties Sociaal Domein


Overal in Nederland worstelen gemeenten met de innovatieslag binnen het sociaal domein. Door de gemeente Delft is Triode gevraagd te helpen bij het structureren van de nieuwe opgaven rond monitoring van het sociaal domein. Welke manager of bestuurder heeft welke informatie nodig? Hoe kunnen we bestaande rapportages slim combineren? Welke indicatoren moeten we nog verfijnen? Welke systemen en processen moeten worden aangepast? Zijn alle leveranciers van informatie in beeld? De opgave is groot en complex, een uitdaging die Triode graag aan gaat.

Opdrachtgever: Cluster Samenleving; gemeente Delft
Project: Monitoring Innovatie Sociaal Domein
Website: www.delft.nl