PMB Amsterdam | Jan Evertsenstraat-West


De gemeente wil de komende jaren het gedeelte aan de Jan Evertsenstraat vanaf Mercatorplein tot aan de Sloterplas ontwikkelen tot een levendige buurt. Het gebied wordt een prettige woon- en werkomgeving met een hoge leefkwaliteit. De ontwikkeling gaat gefaseerd plaatsvinden en wordt in meerdere deelprojecten opgesplitst. Triode ondersteunt het Projectmanagementbureau Amsterdam over de faseringen van de gebiedsontwikkeling, interne besluitvormingstrajecten en de juridisch- planologische trajecten die doorlopen moeten worden.

Opdrachtgever: Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam (PMB is uitvoerend)

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/janevertsenstraat/