Gemeente Amsterdam | Sloterdijk Centrum


Sloterdijk Centrum wordt ontwikkeld van een werkgebied naar een gemengd woon/ werkmilieu met een aantrekkelijke openbare ruimte. Diverse kantoorpanden worden getransformeerd tot woningen en lege kavels worden uitgegeven voor woningbouw en voorzieningen. Triode brengt al deze ontwikkelingen overzichtelijk in beeld door middel van planningen en faseringskaarten en levert advies op maat over de te doorlopen procedures en bestuurlijke besluitvorming.

Opdrachtgever: Grond & Ontwikkeling Gemeente Amsterdam (Inhuur van PMB)

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterdijk-centrum