Gemeente Amsterdam | Snorfiets naar de Rijbaan


Amsterdam is voornemens snorfietsers binnen de ring A10 naar de rijbaan te verplaatsen, met helmplicht. Op dit moment rijden ze nog op vrijliggende fietspaden en hoeven ze geen helm op. Vooruitlopend op regelgeving van de Rijksoverheid, is de gemeente al bezig met de voorbereidingen. De opdracht bestaat uit meerdere deelprojecten, die in samenhang worden aangestuurd. Triode helpt bij die aansturing door met diverse planningproducten en –adviezen de grip op het project te verstevigen.    

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam | RVE Verkeer & Openbare Ruimte
Websitehttps://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/snorfiets-rijbaan/