Procedureel advies, Era Contour


Opdrachtgever: Era Contour

Project: Ad hoc juridisch advies

Werkzaamheden

  • Advisering planologische procedures en vergunningen
  • Risicoinventarisatie bij besluitvorming, inspraak, bezwaar en beroep
  • Wabo advies en aanhaken van andere wetgeving (Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet, Waterwet etc)
  • Aanbestedingsadvies

Website: www.eracontour.nl