Gemeente Amsterdam | Jan Evertsenstraat-West


Om tegemoet te komen aan de hoge woningnood die Amsterdam kent is de Jan Evertsenstraat aangemerkt als versnellingslocatie. Het project behelst gebiedsontwikkeling en transformatie, met als doel het realiseren van ca 3200 woningen, het creëren van een levendige werk-ontmoetingsplekken, het behouden van twee waardevolle gebouwen (voormalige LTS ‘de school’ en GVB busgarage) en het transformeren van de Jan Evertsenstraat tot een levendige stadsstraat. De ontwikkeling is opgedeeld in 5 deelprojecten, met veel onderlinge afhankelijkheden en verschillende invloedrijke stakeholders. Als planningsadviseur leg je onderlinge afhankelijkheden bloot, adviseer je over fasering tussen de deelprojecten, bewaak je de integraliteit en bewaak je de voortgang.

Opdrachtgever: Grond en Ontwikkeling, PMB, Gemeente Amsterdam

Link: https://www.amsterdam.nl/projecten/janevertsenstraat/