Structurering

Gebiedsontwikkelingen kunnen behoorlijk complexe opgaven zijn. Milieuwetgeving, versnipperd grondeigendom, vele wettelijke procedures en ga zo maar door. Triode helpt bij het verkrijgen van grip op grote ruimtelijke projecten door deze te ontrafelen, te structureren en te faseren. 

In een overzichtelijk schema tonen we alle de afhankelijkheden tussen de diverse ingrediënten waaruit het project bestaat. Het resultaat geeft samenhang en is helder gevisualiseerd.

Wat Triode voor U kan betekenen

multiple-users-silhouette

Inhuur processpecialist

U kunt ons inhuren voor het optimaliseren van ruimtelijke- en organisatieprocessen. Wij visualiseren ingewikkelde processen waardoor verspillingen, dubbelingen en hiaten worden blootgelegd. Samen met de medewerkers van uw organisatie kijken we dan naar mogelijkheden om het proces in een volgende stap te verbeteren. Onze adviseurs werken in diverse omgevingen aan het visualiseren van processen en ketens met behulp van haltekaarten, infographics en snel leesbare schema’s.

Woningbouwmonitor

Met onze woningbouwmonitor wordt de inhoud en omvang van de totale bouwproductie voor de komende jaren in beeld gebracht. Deze kan worden afgestemd op de afzetmarkt, waardoor kansen en knelpunten binnen de woningmarkt in beeld komen. Op basis van dit inzicht kan de woningmarkt programmatisch worden aangestuurd.

home-icon-silhouette
mortarboard

Cursus projectmatig werken

U bent in uw organisatie bezig met het opzetten van een projectmatige aanpak voor alle ruimtelijke projecten, of u bent van plan dit binnenkort te gaan doen. U wilt de trajecten van planvorming en voorbereiding beter kunnen beheersen en bewaken. Triode kan u van dienst zijn met cursussen projectmatig werken en projectstructurering in ruimtelijke projecten. Lees meer.

Lean planproces

Wij helpen met het opstellen van een uniform planproces, niet als star keurslijf, wel als richtlijn of kapstok. Hierdoor ontstaat eenduidigheid in de werkprocessen, de projectstructurering, de planfasering, de besluitvormingsmomenten en de benodigde producten. Voor alle betrokken  partijen (intern en extern) ontstaat inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Op basis van een uniform planproces kunnen planningen opgesteld worden en kan bijvoorbeeld de capaciteitsbehoefte van het bestaande werkpakket in beeld worden gebracht.

hierarchical-structure
graphic-progression

Programma Dashboards

Voor de sturing van programma’s ontwikkelen wij programmadashboards. We inventariseren de projecten die onder het programma vallen, stellen een DIM (Doelen-Inspanningen-Middelen) op, analyseren de hardheid van projecten en maken de risico’s inzichtelijk. We helpen hiermee de opdrachtgevers hun doelen scherp te stellen en prioriteiten te stellen binnen het programma. Met het Programma Dashboard monitoren we de voortgang van het programma op zowel doelrealisatie als uitputting van de middelen.

Infographics

Processen worden vaak vastgelegd in dikke beleidsdocumenten. Documenten die onleesbaar zijn, waar interpretatieverschillen over ontstaan en waar uiteindelijk niemand meer naar kijkt. Triode gelooft in de kracht van vereenvoudiging. We maken complexe processen inzichtelijk met infographics zodat de discussie wordt gevoerd over daar waar het echt over moet gaan. Bekijk een voorbeeld.

mechanical-gears