Provincie Noord-Holland | Risicomanager & Planningsadviseur


Triode levert meerdere adviseurs aan Provincie Noord-Holland. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de planning en het risicomanagement voor onder andere de sector ‘Infra’ en de sector ‘Bodem en Groen’. De infrastructurele projecten richten zich op nieuwbouw, reconstructie, variabel onderhoud en dagelijks beheer van (vaar-)wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten etc.). De sector ‘Bodem en Groen’ houdt zich bezig met het realiseren van groenprojecten en is verantwoordelijk voor duurzaam bodembeheer (waaronder bodemsaneringen). De adviseurs van Triode zorgen voor het opstellen en bewaken van projectplanningen, het risicomanagement en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan in het proces ten aanzien van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Website: https://www.noord-holland.nl/

Foto: foto van de brug