Provincie Noord-Holland | Programmaplanning Infrastructuur


Triode is gevraagd om een instrument te ontwikkelen dat stuurt op realisme, haalbaarheid en betrouwbaarheid van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud en Investeringen. Met behulp van de Programmaplanning wordt gestuurd op het tijdig starten van de voorbereiding en uitvoering, zodanig dat een project op het beoogde/geprogrammeerde tijdstip wordt opgeleverd.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Project: Programmaplanning Provinciale Infrastructuur

Website: https://triode.nl/provincie-noord-holland-risicomanager-planningsadviseur/

Afbeelding: Provincie Noord-Holland