Reguliere procedure Omgevingsvergunning


De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) regelt de omgevingsvergunning. De reguliere procedure omgevingsvergunning is een van de twee procedures voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, dit zijn de uitgebreide en de reguliere procedure.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

  • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers;

  • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers

  • kortere procedures;

  • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd.

Klik hier om de reguliere procedure omgevingsvergunning te bekijken:reguliere procedure omgevingsvergunning