Rijkswaterstaat | Wegenteam Midden-Nederland


Triode zorgt voor het opstellen en bijhouden van een integrale overall-planning van de verschillende onderhoudscontracten van het Rijkswaterstaat Wegenteam Midden-Nederland. Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle Rijkswegen rondom Utrecht, Flevoland en de Afsluitdijk.

Project: Onderhoud Rijkswegen Midden-Nederland

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Website: www.rijkswaterstaat.nl/wegem/wegbeheer

Illustratie: www.rijkswaterstaat.nl