Risicomanagement

Ieder project kent risico’s die de projectdoelstelling kunnen beïnvloeden. De adviseurs van Triode brengen de projectonzekerheden, oorzaken en gevolgen in beeld. Voor het uitvoeren van doeltreffende risicoanalyses houden onze adviseurs de focus op de belangrijkste, onderscheidende risico’s van het project. We challengen projectmanagers, opdrachtgevers en projectmedewerkers om te komen tot SMART geformuleerde beheersmaatregelen en breed gedragen risicomanagement in uw project of organisatie. 

Door effectief risicomanagement krijgt u grip op de scope, planning en financiën. Daarnaast kunnen strategische keuzes gemaakt worden over (de mate van) omgevingsmanagement, wijze van contracttering en risicoverdeling.

Wat Triode voor U kan betekenen

multiple-users-silhouette

Inhuur risicomanager

De risicomanagers van Triode inventariseren en analyseren de risico’s binnen uw project, brengen de risico’s onder de aandacht, creëren risicobewustzijn en zorgen dat de juiste beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Hierdoor komen de risico’s van uw project of programma in control.

Risicoanalyse maken

Met een risicoanalyse worden de risico’s geïdentificeerd, bespreekbaar gemaakt, gewogen en worden beheersmaatregelen bepaald. Zodoende ontstaat binnen het project een gelijk beeld van de belangrijkste risico’s voor het project.

list
mortarboard

Cursus Risicomanagement

Met de cursus Risico Management leert u op welke wijze risicoanalyses en risicomanagement toegepast kan worden binnen uw project en organisatie. Hierdoor krijgt u inzicht in de mogelijkheden en basisprincipes van risicomanagement en oefent u met het uitvoeren van risicoanalyses.

Probabilistische analyse

Met een probabilistische analyse brengen we in beeld wat de kans is dat de einddatum van het project wordt gehaald. Door de risico’s op de juiste plaatsen te koppelen aan de dynamische planning, geven we inzicht welke risico’s de grootste gevolgen hebben op de planning.

icon