Risicomanagement

Ieder project kent risico’s die de projectdoelstelling kunnen beïnvloeden. De adviseurs van Triode brengen de projectonzekerheden, oorzaken en gevolgen in beeld. Voor het uitvoeren van doeltreffende risicoanalyses houden onze adviseurs de focus op de belangrijkste, onderscheidende risico’s van het project. We challengen projectmanagers, opdrachtgevers en projectmedewerkers om te komen tot SMART geformuleerde beheersmaatregelen en breed gedragen risicomanagement in uw project of organisatie.

Door effectief risicomanagement krijgt u grip op de scope, planning en financiën. Daarnaast kunnen strategische keuzes gemaakt worden over (de mate van) omgevingsmanagement, wijze van contracttering, risicoverdeling en systeemgerichte contractbeheersing.

Wat Triode voor U kan betekenen

Inzet Risicomanager

Triode kan risicomanagement op verschillende manieren implementeren afhankelijk van het doel, de fase waarin het project zich bevindt en het type project. De risicomanager van Triode kan ingezet worden als onderdeel van een team waardoor risicomanagement niet eenmalig, maar structureel toegepast kan worden. Hierbij vinden periodiek challengegesprekken en risicosessies plaats om de risico’s binnen uw project te inventariseren en analyseren. We brengen de top-risico’s onder de aandacht, creëren risicobewustzijn en zorgen dat de juiste beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Hierdoor komen de risico’s van uw project of programma in control.

Risicoanalyse maken

Bij een risicoanalyse worden door middel van enkele risicosessies de risico’s geïdentificeerd, bespreekbaar gemaakt, gewogen en worden beheersmaatregelen bepaald. Zodoende ontstaat binnen het project een gedeeld beeld van de belangrijkste risico’s voor het project. Hoe de risicoanalyse eruit ziet is afhankelijk van het doel en de wensen van het project. Op basis van het resultaat – het risicodossier – kan het project vervolgens verder met de risicobeheersing.

Risicomanagement & Planning

Triode onderscheidt zich op het gebied van risicomanagement door de link met planning te leggen en dit visueel inzichtelijk te maken. Dit houdt in dat in de planning de belangrijkste (tijd)risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat keuzes in de planning strategisch afgewogen kunnen worden. Ook is Triode in staat om risico’s aantrekkelijk te presenteren door een visueel overzicht te maken dat helpt bij de beheersing van risico’s.

Probabilistische Analyse

Met een probabilistische analyse brengen we in beeld wat de kans is dat de einddatum van het project wordt gehaald en wat de eindmijlpaal van het project mogelijk wordt als rekening wordt gehouden met risico’s. Door de risico’s op de juiste plaatsen te koppelen aan de dynamische planning, geven we inzicht welke risico’s de grootste gevolgen hebben op de planning.

Vragen?

Triode is met name werkzaam in het ruimtelijk domein, maar is ook kundig om risicomanagement te implementeren of een risicoanalyse te maken voor projecten in het sociaal domein of de ICT. Heeft u vragen over hoe wij het beste kunnen helpen om risico’s in beeld te brengen en te beheersen? Neem dan contact met op met Sander Drost, coördinator Risicomanagement bij Triode en klik op de foto!