Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning


De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) regelt de omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure omgevingsvergunning is een van de twee procedures voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, dit zijn de reguliere en de uitgebreide procedure.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:
– betere dienstverlening aan bedrijven en burgers;
– minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
– kortere procedures;
– voorschriften die op elkaar zijn afgestemd.

 

Uitgebreide procedure wabo

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning