NS Verbeteraanpak A2 corridor


Het doel van de verbeteraanpak trein is om hoog frequent spoorgebruik te realiseren en zo de trein aantrekkelijker te maken als vervoersmiddel. De verbeteraanpak Trein op de A2 corridor richt zich op het verbeteren van de uitvoeringsbetrouwbaarheid. Triode verzorgt de integrale programmaplanning, zodat partijen regie kunnen voeren op de planning.

Project: Verbeteraanpak Trein A2 corridor
Opdrachtgever: NS
WebsiteLange Termijn Spooragenda