Visuals

Triode maakt complexe projecten beheersbaar. Onze specialisatie is het opstellen van detail- en overallplanningen voor projecten in gebiedsontwikkeling en infrastructuur,

echter zijn wij vanwege onze ruime ervaring in projectstructurering ook inzetbaar op andere vlakken en domeinen.

Hierbij voegt Triode een specialisme aan het werk van een planner toe, namelijk het maken van visuals.

Dit zijn visueel sterke producten die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden voor zowel intern als extern gebruik.

Projecten met Visuals

De gemeente Delft ontwikkelt een nieuwe monitor die op integrale wijze informatie over het sociaal domein rapporteert . Hoe visualiseer je dat deze monitor precies de informatie biedt die in bestaande monitoren en rapportages ontbreekt? Zo dus!

Hoe breng je de veelheid aan stappen en keuzes die een statushouder moet maken voordat hij  toegelaten kan worden tot een Nederlandse opleiding zo helder en beknopt mogelijk weer? Zo dus!

Deze infographic is gemaakt in opdracht van de Gemeente Delft, UAF, ROC Mondriaan en de Haagse Hoge School.

(Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend)

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen volgens diverse planologisch-juridische procedures mogelijk gemaakt worden.

Deze routes hebben we voor de opdrachtgever in beeld gebracht met een haltekaart.

Voor deze opdracht heeft de opdrachtgever ons gevraagd het escalatieproces binnen de organisatie weer te geven in de vorm van een infographic.

Het goed invoeren van de nieuwe Omgevingswet is voor een gemeente een mega-operatie. Het visualiseren van de aanpak helpt dan bij het creëren van overzicht en raakvlak.

Een schema gemaakt in InDesign om de fasering in een proces en/of project helder en duidelijk te weergeven.

Een 4D model helpt bij het in beeld brengen van knelpunten bij complexe projecten. Ook geeft het een goed beeld van de ontwikkelingen door tijd. De kracht van visualisaties komt ook naar boven bij een uitdraai van de 4D model.

Een van de scenes uit de 4D-planning van Stationsgebied Utrecht.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Vanuit deze filosofie heeft Triode geholpen met het visualiseren van de ketensamenwerking binnen en buiten de Gemeente Delft.

Een deel van de infographic waarbij een organisatiemodel is opgesteld. Hierin komen de zowel de interne als externe partijen in voor.

Dit dashboard geeft een overzichtelijke blik op de toprisico’s binnen een project. Alle belanghebbenden kunnen op deze manier op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Een dashboard gemaakt in MS Visio met de belangrijkste risico's weergegeven.

Vragen?

Heeft  u vragen met betrekking tot visuals of de mogelijkheden voor het gebruik van visuals in uw project, neem dan contact op met Nusret Taş coördinator visuals en klik op de foto!